سیاسی

بریکس هم مانند شانگهای بازارهای جهانی ما را وسعت میبخشد

سخنگوی دولت: بریکس به قابلیتهای ایران پی برده است / ظرفیتهای اقتصادی و عملیاتی ایران و بریکس همافزا است / حضور فعالانه در پیمانهای منطقهای و فرامنطقهای در راستای خنثیسازی تحریمها است / بریکس هم مانند شانگهای بازارهای جهانی ما را وسعت میبخشد

 دعوت و حضور رییس‌جمهور برای سخنرانی در اجلاس بریکس، چه تاثیری در وضعیت فعلی کشور دارد؟

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، بریکس با شناخت از موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی ایران، برای اولینبار از کشورمان دعوت کرد که در نشست بریکس پلاس شرکت کند. همانند همه پیمانهای سیاسی – اقتصادی، کشورهای عضو از منافع بازارهای مشترک، حوزههای جغرافیایی مشترک و حتی مواضع مشترک منطقهای و بینالمللی بهرهمند میشوند.
مستحضرید که از مدتها پیش برخی از رسانههای خارجی اخباری را مبنی بر حذف ایران از نشست بریکس منتشر کردند، اما این خط خبری خلاف واقع هم نتوانست کوچکترین اثری بر حضور ایران در نشست بریکس پلاس بگذارد و چین به عنوان یک کشور اثرگذار در اقتصاد جهان و به عنوان رئیس دورهای بریکس از ایران برای حضور در نشست دعوت کرد. مشخص است که دشمنان ایران و واضعان تحریم علیه ملت ایران از دیپلماسی پویا، گسترش بازارها و افزایش فعالیتهای اقتصادی ایران خرسند نیستند. حضور ایران در بریکس پلاس نشاندهنده شکست این سیاستها در عرصه عمل است.
یکی دیگر از نتایج حضور ایران در نشست بریکس پلاس، افزایش دامنه اثرگذاری اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. همکاری مشترک با کشورهای عضو بریکس، افقهای جدیدی برای شکوفایی ظرفیتهای بسیار زیاد ایران میگشاید. این ظرفیتها برای کشورهای عضو بریکس مشخص شده است که از ایران دعوت کردند در نشست اخیر حضور یابد. یکی از اهداف بریکس که از مجموعههای آیندهدار اقتصادی جهان به شمار میآید، اصلاح ساختار ناعادلانه اقتصادی در جهان است که ایران در این رابطه هم ظرفیتهای گفتمانی و عملیاتی زیادی دارد و هم تجارب موفقی را در دوران تحریمهای بیسابقه و ظالمانه به دست آورده است که میتواند برای سایر کشورها هم راهگشا باشد. همانطور که رئیسجمهور هم در نشست بریکس پلاس اعلام کردند، ایران عمیقا به عدالت جهانی اعتقاد دارد و آمادگی دارد به کمک فرهنگ استقلالخواهی در مسیر توسعه خود گام بردارد. ظرفیت‌های اقتصادی و عملیاتی ایران و بریکس هم‌افزا است.

 باتوجه به اینکه بریکس یک سوم اقتصاد دنیا را در اختیار دارد، آیا پیوستن به این گروه میتواند برای کشور سودمندتر باشد یا احیای برجام؟

این دو مقوله جدا از یکدیگر هستند. دولت سیزدهم با استفاده از ظرفیتهای مختلف دیپلماسی و با تکیه بر دیپلماسی اقتصادی، مسیرهای مختلف را به موازات هم پیش میبرد.
طبعاً تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی علیه ملت ایران بایستی لغو شود، اما پیگیری این موضوع و حضور فعالانه در مذاکرات برجامی به معنای این نیست که ما از سایر ظرفیتهای دیپلماسی غافل شویم. به بیان دیگر، بر خلاف رویه سابق در قضیه برجام، سیاست خارجی در دولت سیزدهم نه از برجام شروع میشود و نه به برجام ختم میشود. ما به برجام به اندازه خودش اهمیت میدهیم. ظرفیت بریکس، ظرفیت چشمگیری است. اقتصاد بریکس اگر از اقتصاد شانگهای بیشتر نباشد، قطعا کمتر نیست. همانگونه که با دیپلماسی پویا به عضویت دائم شانگهای درآمدیم، از ظرفیتهای بریکس هم در راستای منافع ملی و وسیع کردن بازارهای جهانیمان استفاده خواهیم کرد.
این نکته را هم باید ذکر کنم که کشورهای عضو بریکس نیز میتوانند از طریق ایران بازارهای خود را وسعت ببخشند. ایجاد کریدورهای جدید که از شرق آسیا شروع میشود و از مسیر ایران به اروپا ختم میشود، امکانی است که ۵ کشور بریکس متوجه اهمیت آن شدهاند. موقعیت اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی ایران در نظم نوین جهانی، غیرقابل چشمپوشی است.

 آیا پیمان بریکس تاثیری در خروج ایران از تحریم‌ها دارد یا خیر؟

ارتباط وسیع با همسایهها، حضور فعالانه ایران در پیمانهای منطقهای و فرامنطقهای نظیر شانگهای و بریکس از یکسو و رفتوآمدهای هیئتهای بلندپایه سیاسی و اقتصادی به کشورمان از سوی دیگر، نشاندهنده تلاشهای مثمر برای خنثیسازی تحریمها از داخل است. آمار ترانزیت خارجی و مثبت شدن تراز تجاری در فصل بهار پس از چندین ماه منفی بودن این نشانگر اقتصادی، نشانههایی است که میتوان از آنها بیاثر شدن تحریمها را دریافت کرد.
یکی دیگر از اثرات تحریمی که مورد ادعای بانیان تحریم غیرقانونی بوده است، به صفر رساندن فروش نفت ایران بود. این سیاست هم شکست خورده است، چون ما در همین شرایط تحریمی به اذعان رسانههای خارجی، وضعیت بسیار مناسبی در فروش نفت داریم. تلاشهای جهادی مجموعه دولت باعث شده که هم فروش نفتمان قابل قبول باشد و هم ارز حاصل از آن بازگردد.

بلوکه شدن پولهای ایران در سایر کشورها هم از دیگر اثرات تحریمهای ظالمانه بود. بخش قابل توجهی از این اموال بلوکه شده آزاد شده است. خب همه این موارد نشان میدهد که به رغم استمرار تحریمهای ظالمانه، خنثیسازی این تحریمها هم بهطور جدی در دستور کار است. با انتقال مشترک ظرفیتها در مجموعه بریکس، این خنثیسازیهای تحریمی بیشتر هم خواهد شد.
انزوای ایران که مورد ادعای آمریکا و برخی از کشورهای غربی در ابتدای وضع تحریمهای ظالمانه بود، اکنون دیگر رنگ باخته است. حضور در بریکس یکی از نمونههای حضور پررنگ ایران در عرصههای اقتصادی و سیاسی بین المللی است.

مصاحبه کننده: خانم مطهره حیدری

جهت دریافت مهم‌ترین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بخوانید:

دکمه بازگشت به بالا